ברוך הבא אורח, באפשרותך להתחבר או ליצור חשבון.
  • לקבלת מידע 050-3778200

ההזמנה שלי
0 פריט(ים) - ₪0.00
אין פריטים בהזמנות!

קודי תקלות בודי לפי תקן OBDII 2012

B0000    שמור רזרבה     
B0001         Driver Frontal Stage 1 Deployment Control (Sub fault)
B0002         Driver Frontal Stage 2 Deployment Control (Sub fault)
B0003         Driver Frontal Stage 3 Deployment Control (Sub fault)
B0004         Driver Knee Bolster Deployment Control (Sub fault)
B0005         Collapsible Steering Column Deployment Control (Sub fault)
B0010         Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control (Sub Fault)
B0011         Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control (Sub Fault)
B0012         Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control (Sub Fault)
B0013         Passenger Knee Bolster Deployment Control (Sub Fault)
B0020         Left Side Airbag Deployment Control (Sub Fault)
B0021         Left Curtain Deployment Control 1 (Sub Fault)
B0022         Left Curtain Deployment Control 2 (Sub Fault)
B0028         Right Side Airbag Deployment Control (Sub Fault)
B0029         Right Curtain Deployment Control 1 (Sub Fault)
B002A         Right Curtain Deployment Control 2 (Sub Fault)
B0030         Second Row Left Side Airbag Deployment Control (Sub Fault)
B0031         Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control (Sub Fault)
B0032         Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Sub Fault)
B0033         Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Sub Fault)
B0038         Second Row Right Side Airbag Deployment Control (Sub Fault)
B0039         Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Sub Fault)
B003A         Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Sub Fault)
B003B         Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Sub Fault)
B0040         Third Row Left Side Airbag Deployment Control (Sub Fault)
B0041         Third Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control (Sub Fault)
B0042         Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Sub Fault)
B0043         Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Sub Fault)
B0048         Third Row Right Side Airbag Deployment Control (Sub Fault)
B0049         Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Sub Fault)
B004A         Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Sub Fault)
B004B         Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Sub Fault)
B0050         Driver Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0051         First Row Center Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0052         Passenger Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0053         Second Row Left Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0054         Second Row Center Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0055         Second Row Right Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0056         Third Row Left Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0057         Third Row Center Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0058         Third Row Right Seatbelt Sensor (Sub Fault)
B0060         Driver Seatbelt Tension Sensor (Sub Fault)
B0061         Passenger Seatbelt Tension Sensor (Sub Fault)
B0070         Driver Seatbelt Pretensioner "A" Deployment Control (Sub Fault)
B0071         First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Sub Fault)
B0072          Passenger Seatbelt Pretensioner "A" Deployment Control (Sub Fault)
B0073         Second Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Sub Fault)
B0074         Second Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Sub Fault)
B0075         Second Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Sub Fault)
B0076         Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Sub Fault)
B0077         Third Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Sub Fault)
B0078         Third Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Sub Fault)
B0079         Driver Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B007A         Passenger Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B007B         Second Row Left Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B007C        Second Row Right Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B007D        Second Row Center Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B007E         Driver Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B007F         Passenger Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B0080         Driver Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0081         First Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0082         Passenger Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0083         Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0084         Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0085         Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0086         Third Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0087         Third Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0088         Third Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Sub Fault)
B0090          Left Frontal Restraints Sensor (Sub Fault)
B0091         Left Side Restraints Sensor 1 (Sub Fault)
B0092         Left Side Restraints Sensor 2 (Sub Fault)
B0093         Left Side Restraints Sensor 3 (Sub Fault)
B0094         Center Frontal Restraints Sensor (Sub Fault)
B0095         Right Frontal Restraints Sensor (Sub Fault)
B0096         Right Side Restraints Sensor 1 (Sub Fault)
B0097         Right Side Restraints Sensor 2 (Sub Fault)
B0098         Right Side Restraints Sensor 3 (Sub Fault)
B0099         Roll Over Sensor (Sub Fault)
B009A         Left Side Restraints Sensor 4 (Sub Fault)
B009B         Left Side Restraints Sensor 5 (Sub Fault)
B009C        Left Side Restraints Sensor 6 (Sub Fault)
B009D        Right Side Restraints Sensor 4 (Sub Fault)
B009E         Right Side Restraints Sensor 5 (Sub Fault)
B009F         Right Side Restraints Sensor 6 (Sub Fault)
B00A0         Occupant Classification System (Sub Fault)
B00A1         Occupant Position System (Sub Fault)
B00B0         Driver Seat Occupant Classification Sensor "A" (Sub Fault)
B00B1         Driver Seat Occupant Classification Sensor "B" (Sub Fault)
B00B2         Driver Seat Occupant Classification Sensor "C" (Sub Fault)
B00B3         Driver Seat Occupant Classification Sensor "D" (Sub Fault)
B00B4         Driver Seat Occupant Classification Sensor "E" (Sub Fault)
B00B5         Driver Seat Track Position Restraints Sensor (Sub Fault)
B00B6         Driver Seat Recline Position Restraints Sensor (Sub Fault)
B00B7         Driver Seat Occupant Position Sensor "A" (Sub Fault)
B00B8         Driver Seat Occupant Position Sensor "B" (Sub Fault)
B00B9         Driver Seat Occupant Position Sensor "C" (Sub Fault)
B00BA        Driver Seat Occupant Position Sensor "D" (Sub Fault)
B00BB        Driver Seat Occupant Position Sensor "E" (Sub Fault)
B00C0        Passenger Seat Occupant Classification Sensor "A" (Sub Fault)
B00C1        Passenger Seat Occupant Classification Sensor "B" (Sub Fault)
B00C2        Passenger Seat Occupant Classification Sensor "C" (Sub Fault)
B00C3        Passenger Seat Occupant Classification Sensor "D" (Sub Fault)
B00C4        Passenger Seat Occupant Classification Sensor "E" (Sub Fault)
B00C5        Passenger Seat Track Position Restraints Sensor (Sub Fault)
B00C6        Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor (Sub Fault)
B00C7        Passenger Seat Occupant Position Sensor "A" (Sub Fault)
B00C8        Passenger Seat Occupant Position Sensor "B" (Sub Fault)
B00C9        Passenger Seat Occupant Position Sensor "C" (Sub Fault)
B00CA        Passenger Seat Occupant Position Sensor "D" (Sub Fault)
B00CB        Passenger Seat Occupant Position Sensor "E" (Sub Fault)
B00D0        Driver Seatbelt Indicator (Sub Fault)
B00D1        Passenger Seatbelt Indicator (Sub Fault)
B00D2        Restraint System Malfunction Indicator 1 (Sub Fault)
B00D3        Restraint System Malfunction Indicator 2 (Sub Fault)
B00D4        Restraint System Malfunction Audible Indicator (Sub Fault)
B00D5        Restraint System Passenger Disable Indicator (Sub Fault)
B00DF        Passenger Restraints Disable Switch (Sub Fault)
B00E0         Third Row Left Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B00E1         Third Row Right Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B00E2         Third Row Center Seatbelt Pretensioner "B" Deployment Control (Sub Fault)
B00E3         Second Row Left Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B00E4         Second Row Right Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B00E5         Second Row Center Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B00E6         Third Row Right Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B00E7         Third Row Left Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B00E8         Third Row Center Seatbelt Pretensioner "C" Deployment Control (Sub Fault)
B00E9 – B0FF       רזרבי
 
B1000 – B1FF קודי תקלות יצרן 
B2000  - B2FF  קודי תקלות יצרן 
 
TABLE B4 - B3XXX       רזרבי
B3000 – B3FF     רזרבי