ברוך הבא אורח, באפשרותך להתחבר או ליצור חשבון.
  • לקבלת מידע 050-3778200

ההזמנה שלי
0 פריט(ים) - ₪0.00
אין פריטים בהזמנות!

קודי תקלות שסי לפי תקן OBDII 2012

 
C0000        שמור רזרבי  
C0001         TCS Control Channel "A" Valve 1 (Sub Fault)
C0002         TCS Control Channel "A" Valve 2 (Sub Fault)
C0003         TCS Control Channel "B" Valve 1 (Sub Fault)
C0004         TCS Control Channel "B" Valve 2 (Sub Fault)
C0010         Left Front Inlet Control (Sub Fault)
C0011          Left Front Outlet Control (Sub Fault)
C0012         Left Front Hydraulic Release Too Long (Sub Fault)
C0014         Right Front Inlet Control (Sub Fault)
C0015         Right Front Outlet Control (Sub Fault)
C0016         Right Front Hydraulic Release Too Long (Sub Fault)
C0018         Left Rear Inlet Control (Sub Fault)
C0019         Left Rear Outlet Control (Sub Fault)
C001A         Left Rear Hydraulic Release Too Long (Sub Fault)
C001C         Right Rear Inlet Control
C001D         Right Rear Outlet Control (Sub Fault)
C001E         Right Rear Hydraulic Release Too Long (Sub Fault)
C0020         ABS Pump Motor Control (Sub Fault)
C0021         Brake Booster Performance (Sub Fault)
C0022         Brake Booster Solenoid (Sub Fault)
C0023         Stop Lamp Control (Sub Fault)
C0030         Left Front Tone Wheel (Sub Fault)
C0031         Left Front Wheel Speed Sensor (Sub Fault)
C0032         Left Front Wheel Speed Sensor Supply (Sub Fault)
C0033         Right Front Tone Wheel (Sub Fault)
C0034         Right Front Wheel Speed Sensor (Sub Fault)
C0035         Right Front Wheel Speed Sensor Supply (Sub Fault)
C0036         Left Rear Tone Wheel (Sub Fault)
C0037         Left Rear Wheel Speed Sensor (Sub Fault)
C0038         Left Rear Wheel Speed Sensor Supply (Sub Fault)
C0039         Right Rear Tone Wheel (Sub Fault)
C003A         Right Rear Wheel Speed Sensor (Sub Fault)
C003B         Right Rear Wheel Speed Sensor Supply (Sub Fault)
C003C         Rear Tone Wheel (Sub Fault)
C003D         Rear Wheel Speed Sensor (Sub Fault)
C003E         Rear Wheel Speed Sensor Supply (Sub Fault)
C0040         Brake Pedal Switch "A" (Sub Fault)
C0041         Brake Pedal Switch "B" (Sub Fault)
C0042         Brake Pedal Position Sensor "Circuit A" (Sub Fault)
C0043         Brake Pedal Position Sensor "Circuit B" (Sub Fault)
C0044         Brake Pressure Sensor "A" (Sub Fault)
C0045         Brake Pressure Sensor "B" (Sub Fault)
C0046         Brake Pressure Sensor "A"/"B" (Sub Fault)
C0047         Brake Booster Pressure Sensor (Sub Fault)
C0048         Brake Booster Travel Sensor (Sub Fault)
C0049         Brake Fluid (Sub Fault)
C004A         Brake Lining Wear Sensor (Sub Fault)
C0051         Steering Wheel Position Sensor (Sub Fault)
C0052         Steering Wheel Position Sensor "Signal A" (Sub Fault)
C0053         Steering Wheel Position Sensor "Signal B" (Sub Fault)
C0054         Steering Wheel Position Sensor "Signal C" (Sub Fault)
C0055         Steering Wheel Position Sensor "Signal D" (Sub Fault)
C0061         Lateral Acceleration Sensor (Sub Fault)
C0062         Longitudinal Acceleration Sensor (Sub Fault)
C0063         Yaw Rate Sensor (Sub Fault)
C0064         Roll Rate Sensor
C0069         Yaw Rate/Longitude Sensors (Sub Fault)
C006A         Multi-axis Acceleration Sensor (Sub Fault)
C006B         Stability System Active Too Long (Sub Fault)
C006C         Stability System
C0071         2/4 Wheel Drive Status Input (Sub Fault)
C0072         Brake Temperature Too High (Sub Fault)
C0073         Delivered Driving Torque (Sub Fault)
C0074         Requested Driving Torque (Sub Fault)
C0075         Extended Brake Pedal Travel, output to PCM (Sub Fault)
C0076         PWM for Traction Control (Sub Fault)
C0077         Low Tire Pressure (Sub Fault)
C0078         Tire Diameter (Sub Fault)
C0079         Variable Effort Steering (Sub Fault)
C0081         ABS Malfunction Indicator (Sub Fault)
C0082         Brake System Malfunction Indicator (Sub Fault)
C0083         Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator (Sub Fault)
C0084         Traction Active Indicator (Sub Fault)
C0085         Traction Disable Indicator (Sub Fault)
C0086         Vehicle Dynamics Indicator (Sub Fault)
C0089         TCS Disable Switch (Sub Fault)
C008A         TCS Mode Control (Sub Fault)
 
C1000         Manufacturer Controlled DTC
 
C2000         Manufacturer Controlled DTC
 
C3000 רזרבי